Jeugdbestuur

Het jeugdbestuur is verantwoordelijk voor de effectieve uitvoering van ons beleidsplan en zorgt dus voor de resultaten. Het wordt ook wel het kloppend hart van de jeugdwerking van de club genoemd. Een onderdeel hiervan en voor een jeugdspeler belangrijk om weten is de samenstelling van het jeugdorganigram. Onderaan deze pagina vindt u een grafische voorstelling van ons jeugdorganigram.

Bestuursleden

 • Kurt Blancquaert (Jeugdvoorzitter)
 • Peter Ringgoet (TVJO)
 • Laurent Jeunen (Lid Jeugdbestuur – KVV3.0)
 • Jobien De Rycke (Jeugcoördinator / AVJO)
 • Bart Van Waeyenberge (Lid Jeugdbestuur – Tornooien – KVV3.0)
 • Joeri Van Peel  (Lid Jeugdbestuur – KVV3.0)
 • Stijn Maes  (Lid Jeugdbestuur – KVV3.0)

Kerntaken

 • Het Jeugdbestuur heeft als belangrijkste taak ervoor te zorgen dat elk clublid het vooropgestelde voetbalplezier kan beleven door middel van een degelijke opleiding en infrastructuur.
 • Het organiseert tornooien, stages, vriendschappelijke wedstrijden teneinde het ledenbehoud te verzekeren.
 • Het zorgt voor een maximale betrokkenheid van de ouders, spelers en medewerkers bij de activiteiten van de club.
 • Het organiseert (minimaal 1 per seizoen) een info-avond voor de ouders van alle jeugdspelers.
 • Het bereidt de audit voor en neemt deel aan deze audit.
 • Het recruteert en evalueert de technische staf, trainers en andere medewerkers (logistiek, afgevaardigden,…).
 • Het verzorgt de interne en externe communicatie over de jeugdwerking d.m.v. de website van de club, de facebookpagina, flyers, affiches, mails, enz.
 • Het zorgt voor de opmaak, de toegang tot (bvb. via website of trainerscorner) en de opvolging van alle noodzakelijk administratieve (bvb. aansluiting, inschrijving eetfestijn,…) en voetbaltechnische formulieren (bvb. wedstrijdformulier, evaluatieformulier,…).
 • Op sportief vlak organiseert het jeugdbestuur , binnen de financiële lijnen die zijn uitgezet door het hoofdbestuur, de sportieve diensten die worden verstrekt aan de jeugdspelers. Dat zijn onder meer de bepaling van het aantal jeugploegen, de bepaling van het nodige sportmaterieel en sportoutfits, de toewijzing van de vereiste trainers en afgevaardigden aan de respectievelijke ploegen, de planning van de thuis- en uitwedstrijden, de trainingen, de stages en tornooien en de bepaling van de trainingsuren.
 • In het kader van de financiering van de kosten van de jeugdwerking, organiseert het jeugdbestuur evenementen die specifiek gericht zijn op de spelers en entourage van de jeugdploegen.
 • Het jeugdbestuur organiseert tenslotte gemeenschappelijk met het hoofdbestuur andere evenementen die gericht zijn op de financiering van de algemene kosten van de club.

Verantwoordelijkheden

 • Het jeugdbestuur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een coherente voetbalvisie en opleidingsplan.
 • Het jeugdbestuur is verantwoordelijk voor een attractief jeugdbeleid en -werking teneinde gemotiveerde trainers, ouders, spelers en medewerkers aan te trekken en te behouden.
 • Het jeugdbestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding van en het slagen in de audit.
 • Het jeugdbestuur is verantwoordelijk voor het uitstippelen en het behalen van doelstellingen op korte, middellange & lange termijn.