Medische ondersteuning

De club beschikt over een clubdokter Christophe Roman en twee kinés Tom Gyselinck.

Deze zijn beschikbaar voor alle ploegen. De kinesist bepaalt in samenspraak met de trainer en eventueel TVJO wanneer een speler terug mag komen trainen en geeft deze enkele revalidatieoefeningen mee.

In de kleedkamer is ook steeds een tafel aanwezig waar aan massage kan gedaan worden. Ijs en EHBO is steeds beschikbaar, zowel langs het A-terrein als in het EHBO-lokaal van de jeugdwerking.

Contactgegevens

Christophe Roman (Sportdokter)

Tom Gyselinck (Sportkinesitherapie) 

Procedure

Een voetbalblessure kan zo erg zijn dat er tijdelijk niet kan worden gevoetbald. Afhankelijk van het beschadigde weefsel en de ernst van de beschadiging, kan deze periode variëren van enkele dagen tot vele maanden. Niet voetballen, betekent een verlies aan voetbalconditie en bewegingscoördinatie. Als een voetballer weer te snel wedstrijden wil spelen zonder over het vereiste conditionele niveau te beschikken, heeft hij/zij een verhoogd risico om tegen een herhaling van een blessure aan te lopen. Om het conditionele verval zoveel mogelijk te beperken en een verantwoorde terugkeer in wedstrijden te bespoedigen, moet de voetballer zich houden aan vooraf gemaakte afspraken.

 • Als een speler een blessure oploopt tijdens een wedstrijd of training, meldt je dat aan de trainer en dient er zo snel mogelijk een afspraak gemaakt worden met de sportarts en kinesist om
  de behandeling zo gauw mogelijk te starten.
 • Consultaties bij de sportarts en kinesist kunnen op afspraak gemaakt worden. Wij vragen om hiervoor steeds eerst telefonisch afspraak te maken via kinesist Tom Gyselinck op het nummer 0492 82 68 12. Indien je in de mailbox terecht komt, gelieve steeds in te spreken dat je (jeugd)speler van KVV Laarne-Kalken bent en geef duidelijk je naam, telefoonnummer en ploeg door, zodat je kan teruggebeld worden.
 • Vraag naar een formulier “ Aangifte van ongeval”: te bekomen op het jeugdsecretariaat of bij de afgevaardigde van je ploeg. 
 • Bij het raadplegen van de arts dient men , indien nodig (niet bij overbelasting letsel) een ongevalsaangifte te laten invullen. Deze aangifte dient men binnen de 5 werkdagen af te geven op het clubsecretariaat.
 • De behandeling van de blessure kan gebeuren bij een arts of kinesist naar keuze.
 • Wanneer alle documenten binnengebracht zijn en door de kinesist het letsel als genezen wordt beschouwd, zal de kine een schriftelijke toelating tot het hervatten van de training en/of wedstrijd meegeven.
 • Zonder schriftelijke toelating van de kinesist kan de speler NIET deelnemen aan
  de training of een wedstrijd.
 • Indien een speler een ongevalsaangifte heeft binnengebracht en indien de blessure effectief wordt gedekt door de verzekering, dient de speler bij genezing nog eens bij de sportarts te passeren. Hierbij zal een genezing- attest opgemaakt worden , welke de speler dient binnen te brengen op het secretariaat. Dit moet gebeuren alvorens de eerste match te spelen na een blessure.