Organisatie & Structuur

Als de club gerichte acties wil ondernemen is het van belang om te bepalen wie wat moet doen (beslissen en uitvoeren) binnen de club. Een goede structuur van de club is noodzakelijk om de activiteiten van de verschillende groepen van medewerkers (departementen en managementniveaus) perfect op elkaar af te stemmen, te coördineren en te bewaken. Alleen op deze manier kan onze club optimaal functioneren waarbij gezamenlijk naar de vooropgestelde doelstellingen wordt toegewerkt.

Hoofdbestuur (Strategisch)

Dit is het hoogste van de club. Op dit niveau wordt de club door de strategische top gestuurd. De voornaamste functies hebben betrekking op het strategisch management (formulering algemeen beleid, opstellen strategische plannen, het verdelen en goedkeuren van de budgetten, het wijzigen van de organisatiestructuur en het management van de relatie met de omgeving). De leden van het hoofdbestuur zijn allen aangesloten bij de club en zijn verantwoordelijke bestuurders ten aanzien van KBVB (houders blauwe kaart).

Algemene Informatie

 • Clubnaam: KVV Laarne-Kalken
 • Stamnummer: 4949
 • Clubkleuren: rood/geel/wit
 • Reeksen: 2de Provinciale B Oost-Vlaanderen / 4de Provinciale A Oost-Vlaanderen
 • Adres: Sportcentrum Veldmeers, Leeweg 23, 9270 Laarne
 • Zetel : Leeweg 23, 9270 Laarne  
 • Telnr : 09 369 69 23
 • Email : communicatie@kvvlaarnekalken.be
 • Website : www.kvvlaarnekalken.be
 • Ondernemingsnr : 0889.134.662
 • BTW nr : BE0889.134.662
 • IBAN : BE50  1430 6834  7618

Bestuursleden

Kerntaken

 • Dagelijkse werking van de club.
 • Sportieve werking eerste elftal.
 • Extra-sportieve werking eerste elftal.
 • Verantwoordelijk voor de bondschulden.
 • Stelt het beleidsplan op.
 • Vergadert minstens 3 keer per maand.
 • Moet goedkeuring geven over adviezen van de verschillende cellen.
 • Stelt jaarlijks financieel verslag op dat ter goedkeuring voorgelegd dient te worden.