Hoe lid worden van KVV Laarne-Kalken?

Er zijn heel wat mogelijkheden om spelers aan te sluiten. Als je nog niet bent aangesloten bij een voetbalclub dan is lid worden van KVV Laarne-Kalken vrij eenvoudig. Ben je wel al aangesloten bij een andere voetbalclub dienen er bepaalde administratieve procedures en wettelijke artikels gevolgd te worden. Welke aansluitingsvorm in aanmerking komt, hangt onder meer af van de leeftijd, het contract van de speler en de afdeling van de club. Indien je reeds aangesloten bent bij een andere club, neem je best contact met ons op door een mail te sturen naar volgend adres communicatie@kvvlaarnekalken.be .

Als je wenst lid te worden van KVV Laarne-Kalken, neem je contact op met de jeugdcoördinatorinator van je leeftijdscategorie.

Na deelname aan maximaal drie vrijblijvende test-trainingen (niet van toepassing op onderbouw), kan de ouder/speler beslissen om zich aan te sluiten bij KVV Laarne-Kalken. 

Opmerkingen :

 • Er wordt voorrang gegeven aan spelers uit Laarne & Kalken,
 • Jeugdspelers (aangesloten of nieuwe) kunnen steeds geweigerd worden door het jeugdbestuur op basis van onvoldoende aanwezigheid & engagement,

Door de betaling van het lidgeld en op voorwaarde dat de speler volgens de reglementen van de KBVB als jeugdspeler kan worden beschouwd, is men lid van KVV Laarne-Kalken. Door dit lidmaatschap zijn zowel de spelers, maar ook hun ouders onderworpen aan het huishoudelijk reglement van KVV Laarne-Kalken. Niet-naleving van dit huisreglement door ouders of spelers kan leiden tot opzegging door de club van het lidmaatschap.

Lidgeld wordt niet terugbetaald indien de samenwerking door de speler/ouder tijdens het seizoen wordt stopgezet. Indien de club de samenwerking stopzet wordt het lidgeld terugbetaald pro-rata het aantal maanden dat er niet meer werd deelgenomen aan wedstrijden/trainingen tijdens het lopende seizoen.

Aansluiten gebeurt digitaal. Eén ouder moet tekenen met zijn of haar identiteitskaart (dus PIN CODE kennen), en we hebben ook de identiteitskaart van de speler nodig indien die ouder dan 12 jaar is. Aansluiten duurt maar een paar minuten en gebeurt op het secretariaat. Aansluiten gebeurt op basis van de inlichtingenfiche (zie hieronder). Er is maar plaats voor 220 spelers. Niet aarzelen dus.

Infobrochure

Mogen wij u vragen bijgevoegde infobrochure aandachtig te lezen 

Leeftijdscategorieën

De competitie wordt gespeeld volgens geboortejaar (Voetbalseizoen 2022-23):

 • U6: geboortejaar 2017
 • U7: geboortejaar 2016
 • U8: geboortejaar 2015
 • U9: geboortejaar 2014
 • U10: geboortejaar 2013
 • U11: geboortejaar 2012
 • U12: geboortejaar 2011
 • U13: geboortejaar 2010
 • U15: geboortejaar 2009/08
 • U17: geboortejaar 2007/06
 • U21: geboortejaar 2005/2002

Lidgelden

Het lidgeld voor 2022-23 bedraagt:

 • €250 inclusief clubtraining bij aanvang voor alle spelers van U6 & U7
 • €340 inclusief clubtraining bij aanvang voor alle spelers van U8 t.e.m. U13
 • €340 inclusief clubtraining en extra aan te kopen kledijpakket van €55 bij aanvang
  voor alle spelers U15 t.e.m. U21
 • €165 inclusief clubtraining voor G-Force Spelertjes

Het lidgeld dient gestort te worden voor 31 mei 2022 op volgend rekeningnummer BE50 1430 6834 7618 met vermelding van “Naam”, “Voornaam” en “Ploeg volgend seizoen” (vb.U10) van de speler(s). Bij eventuele betalingsproblemen, neem gerust contact op via mail met communicatie@kvvlaarnekalken.be voor 31/05/2022.

Wat krijg je voor dat lidgeld?

 • Aangepast kledijpakket
 • Aansluitingskosten en verzekering bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond
 • Gratis toegang tot alle wedstrijden van de eerste ploegen
 • Trainingen en thuiswedstrijden op 5 heraangelegde natuurgrasvelden
 • Gebruik van de sporthal tijdens de wintermaanden
 • Kwaliteitsvolle trainingen (twee trainingen per week) in een kwalitatieve, kindvriendelijke en professionele club
  (2** Provinciaal label op de audit van Double Pass door gemotiveerde en gediplomeerde trainers)
 • Deelname aan competitiewedstrijden op het sportieve niveau (provinciaal of regionaal) dat optimaal aansluit
  bij de mogelijkheden van elke speler voor een zo groot mogelijk spelplezier
 • Kwaliteitsvolle opleiding met doorgroeimogelijkheden
 • Mogelijkheid tot deelname aan jeugdtoernooien
 • Fan-Fun Dag

Terugbetaling ziekenfonds

Diverse ziekenfondsen betalen een deel van het lidgeld terug. Gelieve het document van uw ziekenfonds zo volledig mogelijk in te vullen. Laat het daarna tekenen door iemand van het bestuur van jouw club (zie documenten).

Met Sportieve groeten!!!