De TVJO en diens Jeugdcoördinatoren staan in voor het sportieve beleid aangaande de opleiding van de spelers. De TVJO is lid van het Jeugdbestuur & het algemeen bestuur.

De TVJO adviseert op het gebied van trainers, afgevaardigden, wedstrijden en trainingen en behandelt daaromtrent tevens het advies van de Jeugdcoördinatoren.

De TVJO weet hoe je jeugdspelers kunt leren voetballen en heeft inzicht hoe je een vrijwillig sportief kader werft, opleidt, begeleidt en behoudt. Hij heeft ervaring als jeugdtrainer bij verschillende leeftijdsgroepen en/of niveaus. Hij geeft in grote lijnen aan op welke leeftijd bepaalde trainingen gegeven kunnen worden vertaald in een Jeugdopleidingsplan en Trainingsmethodiek. De werkzaamheden van de Jeugdcoördinator liggen op het voetbal technische vlak.

Taken

 • Geeft voetbaltechnische ondersteuning aan trainers voor de gehele jeugdafdeling op zowel trainingsgebied als coachen rondom de wedstrijden.
 • Ontwikkelen van het voetbaltechnisch beleid in samenwerking met het Jeugdbestuur.
 • Het Jeugdbestuur en Hoofdbestuur stimuleren om een actief jeugdbeleid te voeren.
 • Contactpersoon tussen elftallen / teams en Jeugdbestuur.
 • Zorgt voor regelmatig overleg tussen de elftallen / teams en de trainers over het te voeren voetbaltechnisch jeugdbeleid.
 • Aanspreekpunt bij wensen en problemen binnen elftallen/teams in samenwerking met het Jeugdbestuur.
 • Informeert het Jeugdbestuur over de (dagelijkse) gang van zaken binnen de jeugdafdeling (wangedrag van spelers etc.).
 • Het bewaken van het Jeugdopleidingsplan van KVV Laarne-Kalken.
 • Werving nieuw kader (trainers en / of afgevaardigden) en indeling / begeleiding van bestaand kader in samenwerking met het Jeugdbestuur.
 • Trainers stimuleren tot het volgen van opleidingen.
 • Het bezoeken van trainingen en wedstrijden van alle jeugdteams.
 • Afspraken maken over de doorstroming van spelers / indeling nieuwe teams met Jeugdbestuur, Jeugdcoördinatoren en trainers.

Onder de verantwoordelijkheid van de TVJO valt mede het aanvullen en bijsturen van het jeugdopleidingsplan van KVV Laarne-Kalken (leerplan, leerinhouden, trainingsmethodiek) met oefenstof voor de verschillende leeftijdsgroepen waar de jeugdtrainers desgewenst uit kunnen putten om invulling te kunnen geven.

 • Doelstelling:
  Het op technisch vlak begeleiden en ondersteunen van de jeugdtrainers van KVV Laarne-Kalken met als doel elke jeugdvoetballer optimaal op te leiden met het oog op maximale doorstroming. Deze taak kan gedelegeerd worden naar de respectievelijke JCO, JCM en JCB.
 • Middel:
  De jeugdvoetballers worden opgeleid conform het jeugdopleidingsplan KVV Laarne-Kalken. Dit plan geeft aan hoe de jeugdspelers worden opgeleid rekening houdend met leeftijdseigen kenmerken en vormt de rode draad doorheen de voetbalopleiding van U6 tot U21.
 •  Uitgangspunten:
  1. Jeugdcoördinatie houdt in: ondersteuning en begeleiding, geen onderwijzing.
  2. Laten zien hoe het kan, niet hoe het moet!
  3. Het verenigingsdoel staat voorop: “Een optimale ontwikkeling van ieders voetbalkwaliteiten in een voor iedereen plezierig klimaat”
 • De eigen inbreng en mening van trainers (teamtrainers, keepertrainers) en Jeugdcoördinatoren is zeer belangrijk. Een mix van visies en methodes kunnen leiden tot een optimalere jeugdopleiding.
Jobien De Rycke
Coördinator Onder- en Middenbouw & TVJO
E-mail TVJOE-mail Coördinator Onder- en Middenbouw