• Er wordt van iedere ouder in alle omstandigheden FAIR-PLAY en RESPECT gevraagd t.o.v. spelers, trainers, teambegeleiders, kinesisten, scheidsrechters en supporters. 
 • Wees altijd en overal beleefd en toon U sportief. Verzorg je taalgebruik. 
 • We dulden geen enkele vorm van racisme en discriminatie. Racistische uitlatingen zullen steeds bestraft worden.
 • Een positieve belangstelling, maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw kind.
 • Steun uw kind vooral bij tegenslagen en teleurstellingen en geef goede prestaties een gepaste aandacht. Enige zin voor relativering kan op termijn geen kwaad.
 • Gezond enthousiasme voor, tijdens en na de wedstrijden geven het clubleven meer kleur en als dat nog eens gepaard gaat met sereen gedrag naar ploegmakkers van uw kind, tegenstrevers en hun ouders, scheidsrechters en andere verantwoordelijken, … dan doen ouders hun voorbeeldfunctie alle eer aan.
 • Geen bemoeizucht of inmenging in ploegopstellingen, speelwijze of andere voetbaltechnische aspecten.
 • Laat het coachen aan de trainer over. Dit zowel op training als tijdens wedstrijden. Uw voetbalvisie is misschien niet de visie van de club.
 • Heb je vragen over het sportieve ? Spreek de jeugd-coördinator aan en niet de trainer.
 • Ga je kind ook niet straffen door hem voetbal te ontnemen. U straft niet alleen hem, maar ook het team. Voor wedstrijden moeten we op alle jongens kunnen rekenen.
 • Uit veiligheid voor de jeugd vragen wij aan de ouders die hun kind komen ophalen reeds aanwezig te zijn ten laatste 15’ minuten na de training. Ten laatste 30’ na de training (of thuiswedstrijd) stopt de verantwoordelijkheid van de club.
 • Tenslotte, heb ook aandacht voor onze activiteitenkalender. Je steunt de werking van de club.edstrijden van het eerste elftal kan je gratis bijwonen als support van KVV Laarne-Kalken.