Taken

 • Draagt er, samen met overige bestuursleden, zorg voor het opstellen en uitvoeren van het verenigingsbeleid;
 • Vergadert tweewekelijks met het verenigingsbestuur;
 • Beheert in samenwerking met de financiele cel de geldmiddelen;
 • Verzorgt in samenwerking met de financiele celde administratie van de inkomsten en uitgaven;
 • Doet in samenwerking met de financiele cel de betalingen namens de vereniging
 • Maakt in samenwerking met de financiele cel facturen op
 • Maant in samenwerking met de financiele cel leveranciers aan
 • Onderhoud in samenwerking met de financiele cel eventueel contact met incassobureau
 • Bereid bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen voor (o.a. het afleggen van verantwoording voor de balans en begroting van de vereniging)
 • Verzorgt in samenwerking met de financiele cel de contacten met het boekhoudkantoor & sociaal secretariaat t.a.v. de begroting en de  salarisadministratie
 • Vraagt in samenwerking met de subsidieverantwoordelijke subsidies aan

Stijn Van De Putte
Financieel Verantwoordelijke
Tel.E-mail