De Jeugdvoorzitter zorgt voor de algemene leiding van de jeugdwerking binnen de club en werkt nauw samen met de Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding (TVJO) en zijn Jeugdcoördinatoren onderbouw (JCO), middenbouw (JCM) en bovenbouw (JCB). De Jeugdvoorzitter is het aanspreekpunt voor allerhande problemen aangaande de jeugdwerking die hem rechtstreeks of onrechtstreeks aanhangig worden gemaakt. De Jeugdvoorzitter stelt naargelang de aard van de aangebrachte problemen de bevoegde verantwoordelijken onverwijld in kennis. Zo zal een sportief probleem overgemaakt worden aan de TVJO en zijn Jeugdcoördinatoren.

Taken

  • De functie van jeugdvoorzitter is beleidsvormend en representatief in samenspraak met het ganse jeugdbestuur.
  • De jeugdvoorzitter is de gedelegeerde vanuit het hoofdbestuur. Als zodanig ziet hij/zij erop toe dat het jeugdbeleid past binnen het algemeen beleid van de club en dat belangrijke zaken vanuit het hoofdbestuur voor zover die betrekking hebben op de jeugd ook worden door vertaald naar de jeugdafdeling. Andersom is hij ook de belangenbehartiger van de jeugdafdeling binnen het hoofdbestuur en zal hij daar de belangen van de jeugd verdedigen.
  • De jeugdvoorzitter geeft samen met de andere leden van het jeugdbestuur  mee een gezicht / contact, dit zowel naar de eigen vereniging en jeugd  als naar buiten in contacten met andere verenigingen en organisaties.
  • Opvolging financieel aspect jeugdwerking, opstellen van budget (jeugd)
  • Dit omvat o.a. het aantrekken van voldoende jeugdbegeleiders en –opleiders en het toewijzen daarvan aan de verschillende teams in overleg met de coördinatoren en het jeugdbestuur.

Criteria

  • Hij/zij heeft een voetbalhart en is begaan met de levenskwaliteit, de algemene opvoeding en de ontplooiing van jongeren.
  • De jeugdvoorzitter is representatief en heeft een voorbeeldfunctie naar ouders, spelers en medewerkers, vooral inzake beleefdheid (normen en waarden).
  • Hij/zij heeft voeling met hetgeen leeft bij jongeren.
  • Hij/zij is communicatief sterk.
  • Hij/zij heeft organisatietalent en leidinggevende capaciteiten.
Kurt Blancquaert
Jeugdvoorzitter