Jeugdwerking

Binnen onze jeugdwerking werken we met 3 grote blokken. In de onderbouw richten we ons vooral op de basics. De middenbouw staat in voor de verdere uitbreiding van de basics, maar ook de tactische componenten. In de bovenbouw of doorstroming / postformatie zorgen we voor de specialisatie op niveau van posities. De individuele benadering wordt door heel de jeugdwerking als rode draad gehanteerd.