Clubvisie

KVV Laarne-Kalken is een Oost-Vlaamse voetbalvereniging die voor iedereen toegankelijk is met de betrachting om elke sportieveling uit de directe omgeving en daarbuiten de kans te bieden om zijn/haar favoriete sport te kunnen beoefenen in een aangename, leerrijke veilige omgeving.

Clubmissie

KVV Laarne-Kalken is een voetbalvereniging die in de provinciale competitiereeksen van het volwassen voetbal wil staan voor dominant en aanvallend voetbal (volgens het voetbalzoneprincipe 1-4-3-3). Hiermee wil de club in de regio een aantrekkingspool vormen binnen de samenleving.

We achten het dan ook belangrijk om over creatief ingestelde spelers te beschikken die niet alleen voldoende basistechniek hebben, maar ook veel durf, zelfvertrouwen, gedrevenheid en ambitie uitstralen om hun taken uit te voeren, zonder dat ze daarbij de organisatie van het team en het ploegbelang uit het oog verliezen.

Afhankelijk van de tegenstrever en/of eigen sterkte kan de hoofdtrainer van de A-ploeg zijn spelsysteem wel eens wijzigen. Om de doorstroming naar de A-ploeg te bevorderen laten we de jeugdelftallen in de hogere leeftijdscategorieën (vanaf U17) af en toe kennismaken met andere spelsystemen.

We streven er naar om met onze A-ploeg altijd hoger te geraken, bij voorkeur met zoveel mogelijk eigen opgeleide spelers. Het spreekt dan ook voor zich dat we doorheen de volledige jeugdopleiding onze voetbalvisie voor ogen houden en onze jeugdspelers navenant opleiden.

Clubwaarden

Onze voetbalvereniging KVV Laarne-Kalken & zijn leden staan voor : VAMOS

 • Voetbal
 • Amusement
 • Motivatie
 • Opleiding
 • Spelplezier

Gedragsregels

De visie en filosofie van onze jeugdopleiding wordt gevormd door de volgende principes:

 1. Er wordt van iedere jeugdspeler in alle omstandigheden FAIR-PLAY en RESPECT gevraagd t.o.v. medespelers, trainers, teambegeleiders, kinesisten, scheidsrechters, ouders en supporters. Bij iedere samenkomst wordt de trainer en elke (jeugd)medewerker van KVV begroet.
 2. Geef een handdruk aan je medespelers technische staf en de mensen met een functie in de club bij aankomst en vertrek. 
 3. Wees altijd en overal beleefd en toon U sportief. Verzorg je taalgebruik. 
 4. We dulden geen enkele vorm van racisme en discriminatie. Racistische uitlatingen zullen steeds bestraft worden.
 5. Jeugdspelers houden rekening met de timing van het nieuwe voetbalseizoen en proberen vanaf de eerste training aanwezig te zijn op de club.
 6. Een jeugdspeler van KVV Laarne-Kalken weigert geen selectie voor een wedstrijd bij gelijk welk team. Indien een selectie voor gelijk welk team geweigerd wordt kan de speler een sanctie opgelegd worden.
 7. Iedere training is verplicht en de jeugdspeler dient tijdig, tenminste 15 min. voor aanvang, aanwezig te zijn in de kleedkamer.
 8. Jeugdspelers blijven in de kleedkamer tot de trainer hen komt afhalen. Ze gedragen zich rustig en gedisciplineerd en hebben respect voor al het materiaal aanwezig in de kleedkamer. Een kleedkamer is GEEN speelzaal! Bij opzettelijke beschadigingen worden de herstelkosten integraal aangerekend aan de vernieler.
 9. Het trainingsmateriaal wordt door de trainer klaar gezet. Men heeft respect voor training– en wedstrijdmateriaal.
 10. De spelers begeven zich samen en onder begeleiding van de trainer naar en van het trainingsveld. We laten geen afval ( o.a. blikjes– en/of drankflesjes ) rondslingeren op de terreinen.
 11. Elk speler zorgt voor zijn eigen gemarkeerde drinkbus (trainingen & wedstrijden) gevuld met water of sportdrank (geen frisdrank of bruisende dranken).
 12. Bij het verlaten van de oefenvelden worden de voetbalschoenen gereinigd d.m.v. de daartoe voorziene borstels en niet tegen de wand van gang of kleedkamer. De voetbalschoenen worden uitgedaan bij het betreden van de kleedkamers. Men betreedt de kantine nooit met voetbalschoenen.
 13. Na elke training of wedstrijd is het nemen van een douche aangewezen (badslippers worden ten zeerste aangeraden). Uitdrukkelijk 30 minuten na afloop van training of wedstrijd is iedere speler gedoucht en omgekleed. Men verlaat samen de kleedkamer.
 14. De kleedkamer wordt na de training of wedstrijd (ook op verplaatsing) gereinigd door de aangeduide spelers. Vuilnis in de vuilnisbak, plastic flessen en bekertjes worden opgeruimd. In de kantine worden de tafels na de receptie netjes afgeruimd!
 15. Toon respect voor de scheidsrechter en je tegenstander: een speler die wordt uitgesloten wegens wangedrag jegens scheidsrechter en tegenspeler, kan door de club disciplinair gestraft worden. Hij biedt aan de scheidsrechter zijn verontschuldigingen spontaan aan na de wedstrijd. De scheidsrechter wordt na elke wedstrijd (ook na verlies) bedankt voor zijn leiding. 
 16. Jeugdspelers vanaf de U15 zullen worden opgeroepen om tijdens het seizoen verplicht 2-3 tal jeugdwedstrijden te leiden. Wanneer zij dit meermaals weigeren, zonder gegronde reden, kan beslist worden om een extra schorsing of sanctie op te leggen.
 17. Indien het door onvoorziene omstandigheden niet lukt om (tijdig) aanwezig te zijn, wordt de trainer persoonlijk (sms, telefonisch, Whatsapp) op de hoogte gebracht en niet via een tussenpersoon.
 18. De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens trainingen. Spelers die op gelijk welke wijze de training blijvend storen worden gesanctioneerd.
 19. Het dragen van de KVV-outfit is verplicht  bij uit- en thuiswedstrijden en tornooien. Om afkoeling van de spieren te vermijden wordt bij aanvang van het winteruur (november t.e.m. maart) verplicht getraind met lange trainingsbroek. Het dragen van scheenbeschermers is verplicht zowel bij trainingen als wedstrijden.
 20. Teneinde de teamspirit aan te wakkeren, is het wenselijk dat niet-geselecteerde spelers toch aanwezig zijn bij de wedstrijd van hun team.
 21. Wildplassen is ten strengste verboden.
 22. Diefstal, pesterijen, racisme, gebruik van doping, grensoverschrijdend gedrag, verbaal en fysiek geweld worden niet getolereerd. GSM, smartphone, I-pod worden beter thuisgelaten. De club is niet verantwoordelijk voor diefstallen. Sieraden zijn niet toegestaan tijdens trainingen en wedstrijden. 
 23. De aanwezigheid van de jeugdspelers bij thuiswedstrijden van het A-elftal wordt ten zeerste op prijs gesteld.
 24. Indien er sportieve problemen zijn, neem je zelf contact op met je trainer en daarna de jeugdcoördinator. Ken je rechten maar ook je plichten en kom er zelf voor op.
 25. Bij een kwetsuur volg je de juiste weg. Je speelt NIET als je na een kwetsuur niet bent afgeschreven ( controle bij arts ). Je gedraagt je als sportman en je let op je voeding.
 26. Raadpleeg regelmatig de website van de club : www.kvv-laarnekalken.be voor nuttige inlichtingen zoals afgelastingen, wijzigingen in wedstrijdschema, e.d. 
 27. Als jeugdspeler ben je ook supporter van je eerste elftal. Je woont de wedstrijdengratis bij. Wie weet, maak je over enkele jaren zelf deel uit van het eerste elftal!
 28. Studies primeren! In examenperiode kunnen trainingsschema’s worden aangepast. Schoolproblemen worden tijdig gemeld aan de coordinator van zijn leeftijdscategorie.
 29. Op verschillende activiteiten, georganiseerd door onze club, verwachten we dat onze jeugdspelers aanwezig zijn.