De verschillende Jeugdcoördinatoren adviseren op het gebied van trainers, afgevaardigden, wedstrijden en trainingen naar de TVJO en omgekeerd. Geeft bepaalde modeltrainingen (demotrainingen) aan de verschillende teams binnen zijn/haar leeftijdsgroep ter ondersteuning van de teamtrainer en zijn spelers.

Taken

 • Geeft voetbaltechnische ondersteuning aan trainers voor de gehele jeugdafdeling op zowel trainingsgebied als coachen rondom de wedstrijden.
 • Ontwikkelen van het voetbaltechnisch beleid in samenwerking met de sportief verantwoordelijken.
 • Het hoofdbestuur stimuleren om een actief jeugdbeleid te voeren.
 • Contactpersoon tussen elftallen/teams en jeugdbestuur.
 • Zorgt voor regelmatig overleg tussen de elftallen / teams en de trainers over het te voeren voetbaltechnisch jeugdbeleid
 • Eerste aanspreekpunt bij wensen en problemen binnen elftallen/teams i.s.m. het jeugdbestuur.
 • Informeert het jeugdbestuur over de (dagelijkse) gang van zaken binnen de jeugdafdeling (wangedrag van spelers etc.)
 • Het bewaken van de visie op jeugdvoetbal van KVV Laarne-Kalken.
 • Werving nieuw kader (trainers en/of afgevaardigden) en indeling/begeleiding van bestaand kader i.s.m. het jeugdbestuur.
 • Trainers stimuleren tot het volgen van opleidingen
 • Bepalen hoeveel jeugdploegen er per seizoen dienen ingeschreven te worden in elke reeks (regionaal, provinciaal)
 • Samenstelling van de jeugdploegen mee bepalen
 • Afspraken maken over de doorstroming (rotatiesysteem) van spelers/indeling nieuwe teams met het bestuur en trainers.
 • Beslist in welke competitie (regionaal, provinciaal,…) een speler start
 • Concreet plan per ploeg uitwerken (doelstelling)
 • Modeltrainingen aanbieden
 • Luisteren naar en het beantwoorden van (sportgerelateerde) vragen van ouders en spelers uit zijn leeftijdscategorieën.
 • Erop toezien dat spelers op regelmatige tijdstippen worden geëvalueerd door de respectievelijke trainers
 • Het organiseren en houden van evaluatiegesprekken met ouder(s) en/of speler.

Onder de verantwoordelijkheid van de TVJO valt mede het aanvullen en bijsturen van het jeugdopleidingsplan van KVV Laarne-Kalken (leerplan, leerinhouden, trainingsmethodiek) met oefenstof voor de verschillende leeftijdsgroepen waar de jeugdtrainers desgewenst uit kunnen putten om invulling te kunnen geven.

 • Doelstelling:
  Het op technisch vlak begeleiden en ondersteunen van de jeugdtrainers van KVV Laarne-Kalken met als doel elke jeugdvoetballer optimaal op te leiden met het oog op maximale doorstroming. 
 • Middel:
  De jeugdvoetballers worden opgeleid conform het jeugdplan van KVV Laarne-Kalken. Dit jeugdplan geeft aan hoe de voetbaljeugd zal worden opgeleid rekening houdend met leeftijdseigen kenmerken. Deze visie loopt als een rode draad door de opleiding van elke jeugdvoetballer van KVV Laarne-Kalken van U6 tot U21 en is een leidraad voor elke trainer op voetbaltechnisch gebied.
 • Uitgangspunten
  Jeugdcoördinatie houdt in: ondersteuning en begeleiding, geen onderwijzing. Laten zien hoe het kan, niet hoe het moet! Het verenigingsdoel staat voorop: “Een optimale ontwikkeling van ieders voetbalkwaliteiten in een voor iedereen plezierig klimaat”. De eigen inbreng en mening van trainers is zeer belangrijk. De jeugdcoördinator kun je als een schil om de opleiding zien waarin elke trainer zichzelf kan ontwikkelen.
Jobien De Rycke
Jeugdcoördinator / Onderbouw + Middenbouw
Peter Ringoet
TVJO / Jeugcoördinator bovenbouw