• Elke speler is even belangrijk. Dus geven we de uitleg en de demo steeds voor alle spelers samen. De trainer zorgt er ook voor hij iedere speler ziet en dat iedere speler hem kan volgen.
  • Geef de uitleg en de demo tegelijkertijd (of laat de spelers demonstreren). Hou dit zo kort mogelijk (en laat de oefening zo snel mogelijk starten).
  • Laat spelers zelf tijdens de demo de sterke en zwakke punten van de uitvoering vaststellen.
  • Zorg voor uitdagende vormen.
  • Spreek de taal van de speler. Gebruik dus beeldspraak bij de jongsten.
  • Moedig de speler altijd aan. Een positieve coaching zorgt voor succeservaringen.
  • Durf te coachen op de werkpunten zodat ze voelen dat je hen wil helpen.
  • Geef tijdens de wedstrijd(-vormen) geen richtlijnen aan de speler met de bal voordat hij zijn actie verricht heeft ; laat hem zelf de oplossing vinden.
  • Hou de score bij (indien van toepassing) en waak ook over de reglementen.
  • Teamoverleg dient gezien te worden als een deel van de taak. Tijdens dit overleg worden de doelen voorafgaand aan de wedstrijd geëvalueerd. Dit gebeurt op de eerste training volgend op de wedstrijd. Laat hen actief deelnemen en vermijd dat het een luistergesprek wordt.
  • Lijd niet aan “Championitis” , je werkt met jeugdspelers en niet met de A-kern.