Binnen onze jeugdwerking werken we met 3 grote blokken. In de onderbouw richten we ons vooral op de basics. De middenbouw staat in voor de verdere uitbreiding van de basics, maar ook de tactische componenten. In de bovenbouw of doorstroming / postformatie zorgen we voor de specialisatie op niveau van posities. De individuele benadering wordt door heel de jeugdwerking als rode draad gehanteerd.

In totaal hebben we binnen KVV Laarne-Kalken een 230 tal jeugdspelers, zowel op gewestelijk als provinciaal niveau, verdeeld over 21 jeugdploegen.