Iedere jeugdspeler moet de kans krijgen om te voetballen. De jeugdspeler staat centraal in onze opleiding en het resultaat is in eerste instantie van ondergeschikt belang t.o.v. de ontwikkeling van de speler.


Talentvolle jongeren voetballen bij KVV Laarne-Kalken op een zo hoog mogelijk niveau. Wij staan er dan ook borg voor dat onze jeugdspelers zo degelijk mogelijk opgeleid maar ook opgevoed worden. Een goed contact met de ouders is daarvoor onontbeerlijk want samen met ouders, leerkrachten en trainers moeten wij proberen om de jongeren een zo goed mogelijke en verantwoorde opvoeding te geven.

Het is dan ook van uitermate groot belang om uw kinderen te stimuleren, aan te moedigen en hun aanwezigheid op training te optimaliseren. Een van de belangrijke pijlers in het voetbal is de collectiviteit, die niet leeftijdsgebonden is.
Het is best leuk dat de kameraadjes, de klasgenoten of de vrienden in dezelfde ploeg spelen, maar op een bepaald moment zal de ene speler meer vorderingen maken dan de andere.

Wij opteren er dan ook voor om de meest talentvolle spelers door te schuiven naar een groep die op een hoger niveau speelt, zodat iedereen op zijn eigen tempo kan blijven evolueren.

Iedere jeugdspeler zal een zo goed mogelijke opleiding kunnen blijven volgen, perfect afgewogen op zijn capaciteiten en maturiteit.
In sommige gevallen is het zelfs zo dat het doorschuiven van een speler vrij ingrijpend kan zijn, maar die beslissing gebeurt altijd in overleg tussen de trainer, de jeugdcoördinator en de ouders.

Binnen KVV Laarne-Kalken werken we met coördinatoren die geen ploeg trainen maar overkoepelend werken. De bedoeling is om de communicatie en de doorstroming van jeugdspelers te garanderen, maar vooral ook de jeugdwerking verder uit te bouwen. 

Onze voetbaltrainers (begeleiders) zijn de sleutelfiguren in de opleiding van de jeugdspeler. Zij werken conform het jeugdbeleidsplan van KVV Laarne-Kalken, met uiteraard de ruimte om eigen accenten te leggen.


Wij voorzien in een continue verdere ontwikkeling van de trainers door middel van opleidingen (KBVB, VFV, Sport Vlaanderen, Clinics ). Op die manier willen wij ons opleidingsniveau steeds optimaliseren.

Clubwaarden

Onze voetbalvereniging KVV Laarne-Kalken & zijn leden staan voor : VAMOS

 • Voetbal
 • Amusement
 • Motivatie
 • Opleiding
 • Spelplezier

Gedragsregels

De visie en filosofie van onze jeugdopleiding wordt gevormd door de volgende principes:

 1. Er wordt van iedere jeugdspeler in alle omstandigheden FAIR-PLAY en RESPECT gevraagd t.o.v. medespelers, trainers, teambegeleiders, kinesisten, scheidsrechters, ouders en supporters. Bij iedere samenkomst wordt de trainer en elke (jeugd)medewerker van KVV begroet.
 2. Geef een handdruk aan je medespelers technische staf en de mensen met een functie in de club bij aankomst en vertrek. 
 3. Wees altijd en overal beleefd en toon U sportief. Verzorg je taalgebruik. 
 4. We dulden geen enkele vorm van racisme en discriminatie. Racistische uitlatingen zullen steeds bestraft worden.
 5. Jeugdspelers houden rekening met de timing van het nieuwe voetbalseizoen en proberen vanaf de eerste training aanwezig te zijn op de club.
 6. Een jeugdspeler van KVV Laarne-Kalken weigert geen selectie voor een wedstrijd bij gelijk welk team. Indien een selectie voor gelijk welk team geweigerd wordt kan de speler een sanctie opgelegd worden.
 7. Iedere training is verplicht en de jeugdspeler dient tijdig, tenminste 15 min. voor aanvang, aanwezig te zijn in de kleedkamer.
 8. Jeugdspelers blijven in de kleedkamer tot de trainer hen komt afhalen. Ze gedragen zich rustig en gedisciplineerd en hebben respect voor al het materiaal aanwezig in de kleedkamer. Een kleedkamer is GEEN speelzaal! Bij opzettelijke beschadigingen worden de herstelkosten integraal aangerekend aan de vernieler.
 9. Het trainingsmateriaal wordt door de trainer klaar gezet. Men heeft respect voor training– en wedstrijdmateriaal.
 10. De spelers begeven zich samen en onder begeleiding van de trainer naar en van het trainingsveld. We laten geen afval ( o.a. blikjes– en/of drankflesjes ) rondslingeren op de terreinen.
 11. Elk speler zorgt voor zijn eigen gemarkeerde drinkbus (trainingen & wedstrijden) gevuld met water of sportdrank (geen frisdrank of bruisende dranken).
 12. Bij het verlaten van de oefenvelden worden de voetbalschoenen gereinigd d.m.v. de daartoe voorziene borstels en niet tegen de wand van gang of kleedkamer. De voetbalschoenen worden uitgedaan bij het betreden van de kleedkamers. Men betreedt de kantine nooit met voetbalschoenen.
 13. Na elke training of wedstrijd is het nemen van een douche aangewezen (badslippers worden ten zeerste aangeraden). Uitdrukkelijk 30 minuten na afloop van training of wedstrijd is iedere speler gedoucht en omgekleed. Men verlaat samen de kleedkamer.
 14. De kleedkamer wordt na de training of wedstrijd (ook op verplaatsing) gereinigd door de aangeduide spelers. Vuilnis in de vuilnisbak, plastic flessen en bekertjes worden opgeruimd. In de kantine worden de tafels na de receptie netjes afgeruimd!
 15. Toon respect voor de scheidsrechter en je tegenstander: een speler die wordt uitgesloten wegens wangedrag jegens scheidsrechter en tegenspeler, kan door de club disciplinair gestraft worden. Hij biedt aan de scheidsrechter zijn verontschuldigingen spontaan aan na de wedstrijd. De scheidsrechter wordt na elke wedstrijd (ook na verlies) bedankt voor zijn leiding. 
 16. Jeugdspelers vanaf de U15 zullen worden opgeroepen om tijdens het seizoen verplicht 2-3 tal jeugdwedstrijden te leiden. Wanneer zij dit meermaals weigeren, zonder gegronde reden, kan beslist worden om een extra schorsing of sanctie op te leggen.
 17. Indien het door onvoorziene omstandigheden niet lukt om (tijdig) aanwezig te zijn, wordt de trainer persoonlijk (sms, telefonisch, Whatsapp) op de hoogte gebracht en niet via een tussenpersoon.
 18. De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens trainingen. Spelers die op gelijk welke wijze de training blijvend storen worden gesanctioneerd.
 19. Het dragen van de KVV-outfit is verplicht  bij uit- en thuiswedstrijden en tornooien. Om afkoeling van de spieren te vermijden wordt bij aanvang van het winteruur (november t.e.m. maart) verplicht getraind met lange trainingsbroek. Het dragen van scheenbeschermers is verplicht zowel bij trainingen als wedstrijden.
 20. Teneinde de teamspirit aan te wakkeren, is het wenselijk dat niet-geselecteerde spelers toch aanwezig zijn bij de wedstrijd van hun team.
 21. Wildplassen is ten strengste verboden.
 22. Diefstal, pesterijen, racisme, gebruik van doping, grensoverschrijdend gedrag, verbaal en fysiek geweld worden niet getolereerd. GSM, smartphone, iPod worden beter thuisgelaten. De club is niet verantwoordelijk voor diefstallen. Sieraden zijn niet toegestaan tijdens trainingen en wedstrijden. 
 23. De aanwezigheid van de jeugdspelers bij thuiswedstrijden van het A-elftal wordt ten zeerste op prijs gesteld.
 24. Indien er sportieve problemen zijn, neem je zelf contact op met je trainer en daarna de jeugdcoördinator. Ken je rechten maar ook je plichten en kom er zelf voor op.
 25. Bij een kwetsuur volg je de juiste weg. Je speelt NIET als je na een kwetsuur niet bent afgeschreven ( controle bij arts ). Je gedraagt je als sportman en je let op je voeding.
 26. Raadpleeg regelmatig de website van de club : www.kvv-laarnekalken.be voor nuttige inlichtingen zoals afgelastingen, wijzigingen in wedstrijdschema, e.d. 
 27. Als jeugdspeler ben je ook supporter van je eerste elftal. Je woont de wedstrijden gratis bij. Wie weet, maak je over enkele jaren zelf deel uit van het eerste elftal!
 28. Studies primeren! In examenperiode kunnen trainingsschema’s worden aangepast. Schoolproblemen worden tijdig gemeld aan de coördinator van zijn leeftijdscategorie.
 29. Op verschillende activiteiten, georganiseerd door onze club, verwachten we dat onze jeugdspelers aanwezig zijn.